SK I EN
 
Brokerage

Spoločnosť EQX FINANCE spolupracuje s finančnými odborníkmi CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. kde pre náročných klientov pripravili riešenie s touto špecializovanou maklérskou spoločnosťou, ktorej hlavnou úlohou je jednoducho a lacno sprostredkovať možnosť nákupu podkladového finančného aktíva, s cieľom uľahčiť realizáciu celej transakcie pre individuálneho investora.

Brokerage

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. bola založená 1.1.2008 tímom odborníkov s bohatými skúsenosťami na kapitálovom trhu. Od 1.2.2008 sa CAPITAL MARKETS stala členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi. Spoločnosť je regulovaný subjekt, podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Je členom Americko - Slovenskej obchodnej komory.

Vízia

Vybudovať silného obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude poskytovať svojim klientom dostupnejšie, kvalitnejšie, no najmä špecializované portfólio služieb. Našim cieľom je mať spokojných a bohatých klientov. Cieľom je do roku 2016 poskytovať služby viac ako 10 000 spokojným a bohatých klientom.

Význam Brokerage

Ak ste rozhodnutý začať obchodovať na finančných trhoch potrebujete niekoho, kto za vás bude konkrétne, vami zadané, obchody realizovať. Priamo na burzu totiž môže vstupovať iba člen burzy, ktorý má povolenie a samozrejme zaplatený nemalý poplatok. Tento sprostredkovateľ alebo broker bude potom za vás kontrakty, alebo akcie priamo nakupovať či predávať.

Full-service je služba, pri ktorej sprostredkovateľ okrem toho, že plní príkazy na nákup a predaj, poskytuje obchodníkovi aj konzultácie. Broker môže s obchodníkom taktiež prekonzultovať každú stratégiu vstupu na trh a odporučiť, kedy je vhodné obchod uzavrieť. Konečné rozhodnutie je však vždy na samom obchodníkovi.

Práve tieto služby sú vhodné pre začínajúcich obchodníkov alebo pre tých, ktorí nemajú čas, aby detailne sledovali vývoj na trhu. Poplatky za túto službu sú vyššie, ale v konečnom dôsledku môžu ušetriť množstvo peňazí a pomôcť začiatočníkovi zorientovať sa na trhu.

Napríklad: Investor po konzultácií môže vykonať nákup akcií rôznych významných svetových spoločností na základe čoho z nich získa dividendu. Po určitom období však tieto akcie predá a vykoná nákup iných.

Poplatky

Ako obchodná spoločnosť, ktorá má záujem dlhodobo podnikať na finančnom trhu SR a členských štátov EU sme nastavili poplatky tak, aby boli pre klienta hlavne z kladných ziskov našich investorov.


Spolupracujeme s