SK I EN
 
Diamanty
Prečo investovať do investičných diamantov?

Vďaka svojim vlastnostiam odoláva hodnota a cena diamantov celosvetovým hospodárskym krízam, menovým turbulenciám, poklesom hodnoty akcií, cenných papierov či nehnuteľností.

Diamanty

Bezpečná Investícia
Investičný diamant je vďaka svojmu konzervatívnemu a stálemu rastu vyhodnotený ako najstabilnejší investičný nástroj. Tomuto tvrdeniu napovedá aj fakt že 10% celkového bohatstva je uloženého práve v diamantoch. Cena diamantov za posledných 100 rokov nezažila prepad a v posledných 10 rokoch tieto drahé kamene rástli každý jeden rok. Do diamantov doporučujeme našim klientom investovať finančné prostriedky, ktoré majú určené k stabilnej, konzervatívnej investícii s dlhodobejším časovým horizontom.

Neregistrovaná komodita
Na rozdiel od nehnuteľností, áut, lodí či lietadiel, o ktorých ihneď po vašej kúpe existujú záznamy v registroch a katastroch nehnuteľností, máte možnosť diamant skryť. Pokiaľ nechcete, diamant neuvidí okrem vás nikto. Vlastníctvo diamantov je anonymné a nepodlieha žiadnej evidencii.

Koncentrované bohatstvo
Diamant, vzhľadom k svojej malej hmotnosti (veľkosti), v sebe kumuluje veľmi veľkú hodnotu (napr. cena brúseného diamantu je približne 15000 x väčšia ako cena rovnakého množstva zlata). Tento parameter diamantu robí Vašu investíciu ľahko mobilnú a koncentrovanú, ktorá sa vyznačuje ľahkým a nenápadným transportom kamkoľvek. Na brúsené diamanty nie sú nikde na svete žiadne embargá.

Likvidita
Diamant nepozná hranice – kúpite v Európe, predáte v Ázií. Funguje taktiež aj ako celosvetové platidlo, resp. ho vymeníte za akúkoľvek menu.