SK I EN
 
Dlhopisy
Dlhopisy

Dlhopis je dlžobný cenný papier, ktorého majiteľ vlastní "potvrdenie" vo forme cenného papiera, že požičal konkrétnej spoločnosti, mestu alebo štátu peniaze na určitú dobu a za určitý úrok. Výnosom je vyplatený úrok a zmena ceny dlhopisu na burze. Dlhopisy sú veľmi obľúbené medzi investormi, pretože nie sú také rizikové ako akcie.

Dlhopisy môžeme rozdeliť na štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy, komunálne dlhopisy.

Napríklad: Korporátne dlhopisy (podnikové a bankové) pre získanie finančných zdrojov vydaním dlhopisov volia najmä veľké podniky a korporácie alebo veľké banky. Korporátne dlhopisy taktiež poskytujú zaujímavejší výnos, pri ešte prijateľnom riziku. Ich výnos sa v súčasnosti pohybuje od 6-8%.

Výhody investora do dlhopisov (čiže majiteľa dlhopisu):

 • možnosť nákupu dlhopisu na burze alebo v bankách
 • stály prehľad o vývoji investícií (kurzové lístky burzy, internet, tlač)
 • nižšie výkyvy kurzu dlhopisov než pri akciách
 • ľahká prognóza výnosov v budúcnosti
 • pravidelný a istý výnos (najmä u štátnych a komunálnych dlhopisov)
 • vyšší výnos ako z termínovaných vkladov
 • možnosť predaja dlhopisov pred koncom splatnosti na burze
 • možnosť vziať si krátkodobý lombardný úver proti založeným dlhopisov
Pozn: lombardným úverom môžete vyriešiť aktuálny problém nedostatku peňazí. Za dlhopisy dané do zástavy môže subjekt od banky obdržať úver vo výške cca 60 - 90% hodnoty založených dlhopisov.

Majiteľ dlhopisu má po jeho zakúpení nasledujúce práva:

 • na splatenie do dlhopisu investovaného kapitálu
 • na výnos z držania dlhopisu (úrok)
 • na prípadnú výmenu za iný dlhopis, akciu či iný cenný papier
 • na prípadný úpis nových akcií vydavateľa dlhopisu
Práva z dlhopisov prechádzajú spravidla na dediča. Existujú výnimky (napríklad neprevoditeľné dlhopisy), kedy je nutné informovať sa v texte dlhopisu o tom, ako v prípade smrti majiteľa dlhopisu postupovať. Práva sú nepremlčateľné do 10 rokov odo dňa splatnosti dlhopisu!

V prípade záujmu nás kontaktujte na niektorý z našich kontaktov.