SK I EN
 
Fondy
Prečo investovať do podielových fondov

Fondy

Myslite na to, že pri zhodnocovaní úspor výlučne na bežných vkladových produktoch sa vystavujete výraznému riziku a vysokej pravdepodobnosti, že takýmto spôsobom neprekonáte infláciu. Tak môžu vaše úspory výrazne stratiť na reálnej hodnote.

Preto odporúčame v strednom a dlhodobom horizonte usporené prostriedky investovať do podielových fondov.

Každý podielový fond je tvorený peňažnými prostriedkami viacerých jednotlivcov - investorov. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť, ktorá investuje tieto peňažné prostriedky investorov do rôznych tried aktív v súlade s investičnou stratégiou podielového fondu.

Výhody podielových fondov
 • možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy
  Podielové fondy vám prinášajú možnosť dosiahnuť atraktívny výnos z investovaných prostriedkov bez obmedzenia jeho výšky.
 • pohodlná prítomnosť na globálnych finančných trhoch
  Podielové fondy vám umožňujú byť účastníkom globálneho finančného trhu s investíciami do akcií, dlhopisov, nehnuteľností, komodít a iných finančných nástrojov.
 • dostupnosť peňazí, neviazanosť investície
  Koncept riešenia založený na neviazanosti investície umožňuje v prípade potreby takmer okamžitú dostupnosť peňazí. Vaša investícia nie je viazaná, nevzťahujú sa na ňu žiadne výpovedné lehoty.
 • transparentnosť
  Informácie o investíciách sú zverejňované v pravidelných mesačných reportoch podielových fondov. Stav vašej investície môžete pravidelne sledovať jednoducho na internetových stránkach.
 • nákladová efektívnosť
  Pri nákupe alebo predaji väčšieho objemu cenných papierov, čo je v prípade podielového fondu bežné, sú náklady súvisiace s transakciou v prepočte na jeden cenný papier výrazne nižšie ako pri kúpe jedného cenného papiera individuálnym investorom.
 • aktívna správa
  Aktívne riadenie umožňuje našim investičným špecialistom prispôsobovať zloženie fondu aktuálnej situácii na trhu s využitím pridaných finančných nástrojov.
V prípade záujmu nás kontaktujte na niektorý z našich kontaktov.