SK I EN
 
NBS
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe oprávnenia číslo OPK-14845-1/2009 udeleného Národnou bankou Slovenska.