SK I EN
 
Portfólio management

Spoločnosť EQX FINANCE spolupracuje s finančnými odborníkmi CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. kde pre náročných klientov pripravili riešenie s touto špecializovanou maklérskou spoločnosťou, ktorej hlavnou úlohou je jednoducho a lacno sprostredkovať možnosť nákupu podkladového finančného aktíva, s cieľom uľahčiť realizáciu celej transakcie pre individuálneho investora. Pripravili pre Vás riešenie v podobe riadených portfólií, alebo inák povedané programy Portfólio managementu.

Portfólio management

Tri kroky pre využitie Investičného programu Riadených portfólií:

  1. Ako prvé v spolupráci s našim Investičným sprostredkovateľom prejdete Investičný profil. Jedná sa dotazník, prostredníctvom ktorého, na základe Vašich odpovedí na otázky Vám dokážeme odporučiť, ktoré zo štyroch portfólií je pre Vás to najvhodnejšie.
  2. V druhom kroku si Vy, ako klient definitívne vyberáte jedno z Nami ponúknutých portfólií
  3. V treťom kroku je s Vami spísaný Návrh zmluvy o Riadení portfólia, v ktorom si zároveň vyberáte, či je Váš záujem investovať, ako jednorazový investor, alebo chcete využiť sporiaci program CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Jednorazová investícia do Portfólio managementu:

  • V prípade, ak máte voľné prostriedky a to v minimálnej výške 4000 Eur, alebo USD môžete využiť jednorazový program
  • V ňom Vám ponúkame možnosť investovať bez poplatku, no v tomto prípade s viazanosťou finančných prostriedkov na 3 roky, alebo so vstupným poplatkom, no s možnosťou výberu Vašich finančných prostriedkov kedykoľvek a bez výstupného poplatku

Do portfólia, ktoré si ako klient vyberiete, sú zaraďované akcie z akciových indexov S&P 500 pre USD portfóliá a z EURO STOXX 600 pre portfóliá investované v EUR. Konzervatívnu zložku tvoria peňažné a dlhopisové ETF fondy. O alokácii akcií a dlhopisov do jednotlivých druhov finančných nástrojov rozhoduje na základe makroekonomických ukazovateľov investičný výbor spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Jeho cieľom je hľadať akcie s potenciálom zhodnotenia približne 10 až 15 percent ročne.


Spolupracujeme s