SK I EN
 
Program sporenia
Pre Vás, klientov, ktorí nemáte čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu, pripravili odborníci CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. riešenie v podobe riadených portfólií, alebo ináč povedané programy Portfólio managementu.

Program sporenia

Tri kroky pre využitie Investičného programu Riadených portfólií:
  1. ako prvé v spolupráci s našim Investičným sprostredkovateľom prejdete Investičný profil. Jedná sa dotazník, prostredníctvom ktorého , na základe Vašich odpovedí na otázky Vám dokážeme odporučiť, ktoré zo štyroch portfólií je pre Vás to najvhodnejšie.
  2. V druhom kroku si Vy, ako klient definitívne vyberáte jedno z Nami ponúknutých portfólií
  3. V treťom kroku je s Vami spísaný Návrh zmluvy o Riadení portfólia, v ktorom si zároveň vyberáte, či je Váš záujem investovať, ako jednorazový investor, alebo chcete využiť sporiaci program CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Sporiaci program Riadených portfólií:
  • Je určený pre klientov, ktorí nemajú voľné prostriedky pre jednorazovú investíciu, ale majú cieľ si vytvoriť účet, ktorého hodnota sa bude zvyšovať podľa toho, ako často a v akej výške budete prostriedky sporiť.
  • Včasným a pravidelným sporením sa Vám podarí naplniť Vaše sny a ciele v reálnom čase.
  • Program je určený pre klientov, ktorí chcú sporiť minimálne 100 Eur, alebo USD mesačne.
Do portfólia, ktoré si ako klient vyberiete sú zaraďované akcie z akciových indexov S&P 500 pre USD portfóliá a z EURO STOXX 600 pre portfóliá investované v EUR. Konzervatívnu zložku tvoria peňažné a dlhopisové ETF fondy. O alokácii akcií a dlhopisov do jednotlivých druhov finančných nástrojov rozhoduje na základe makroekonomických ukazovateľov investičný výbor spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Jeho cieľom je hľadať akcie s potenciálom zhodnotenia približne 10 až 15 percent ročne.

Spolupracujeme s