SK I EN
 
Zlato
Zlato je jediným reálnym platidlom, ktoré si z dlhodobého hľadiska uchováva svoju hodnotu. Každý z nás by mal mať časť svojich úspor uloženú v drahých kovoch.

Zlato

Chcete aj vy investovať do zlata?
Exkluzívne pre Našich klientov prinášame možnosť dlhodobého zhodnocovania svojich investícií - kúpou fyzického zlata v podobe zlatých tehličiek alebo zlatých mincí.

Všeobecne o zlate
Zlato je vzácny, chemicky odolný, veľmi dobre tepelne a elektricky vodivý kov. Je rozpustný iba v lúčavke kráľovskej a v roztokoch kyanidov. Zlato je chemický prvok s označení Au (aurum). Jeho vysoká hmotnosť je charakteristická vďaka vyššej hustote. Táto vlastnosť sa využíva pri ryžovaní zlata, kedy klesne na dno a oddelí sa od ostatných prvkov.

Aké sú výhody investovania do zlata?
  • zlato patrí medzi alternatívne investície, ktoré dopĺňa v portfóliu hlavné triedy aktív (nástroje peňažného trhu, dlhopisy a akcie) investícia do zlata je dlhodobá investícia
  • ochrana proti inflácii - v čase vysokej inflácie alebo v prípade geopolitických, resp. ekonomických rizík výnos zlata zvykne rásť
  • vhodný nástroj diverzifikácie - zlato má nízku koreláciu s ostatnými triedami aktív (dlhopisy, akcie) a tým významne prispieva k znižovaniu rizika a zvyšovaniu výkonnosti investičného portfólia
V rizikovejších časoch, akým čelí v súčasnosti aj Slovensko, sa najbohatší klienti bánk ešte viac ako bežní sporitelia svojich bankárov pýtajú, čo ochráni ich majetok. Pozornosť pritom upriamujú na fyzické tovary, ktoré sa za cenné považujú už stáročia. Zlato a diamanty.